Razpisi

Fakulteta za organizacijske vede UM objavlja prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), J01704, M/Ž. Več podatkov v zvezi z razpisom je razvidnih v priponki Objava PDM.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo do 4. 5. 2018 na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva c. 55a, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: dekanat@fov.uni-mb.si.