Navodila - vpis 2017/18 - (VS, UN, MAG)

 • Vpis v višji letnik
 • Absolventi
 • Ponavljanje / pod. statusa
 •  

  Študent, ki ima izpolnjen pogoj za napredovanje v višji letnik in v primeru izrednega študija plačano šolnino predhodnih letnikov se lahko vpiše v višji letnik. Obvezno mora v  AIPS-u  izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  Vpis uredite v študentskem  AIPS-u, kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje VPISNEGA LISTA, ki ga morate  pravilno izpolniti (preveriti pravilnost podatkov), ga natisniti in PODPISATI ter POSREDOVATI v referat za študentske zadeve (referat).

  Poleg vpisnega lista v referat  posredujete tudi:

  • študentsko izkaznico in
  • kuverto velikosti A5 opremljeno z znamko v vrednosti 1,00 € in vašim naslovom.

           Izredni študenti posredujete še:

  • izpolnjena in podpisana izvoda Pogodbe o izobraževanju, ki jo FOV sklene s študentom ; prosimo vas, da v pogodbi obkrožite način plačila, izpolnite kraj in datum, ter pogodbi podpišete,
  • izpolnjeno in podpisano Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi v primeru, da za plačilo šolnine FOV izstavi račun pravni osebi/plačniku),
  • izpolnjeno in podpisano Izjavo poroka o prevzemu dolga (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi za študente samoplačnike, ki šolnino plačajo v obrokih);
  • potrdilo o najemu kreditu v primeru, da boste najemojemalec pri Gorenjski banki d. d. Kranj; več informacij na spletni povezavi mailto:http://www.fov.uni-mb.si/sl/studij/bodoci-studenti-prijava/ugodna...,

  (V izpolnitev lahko priložite tudi druge obrazce, npr. za avtobusno karto. V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Navedeno dokumentacijo za vpis lahko oddate v nabiralnik pred referatom, v referatu v času uradnih ur, ali jo pošljete priporočeno po pošti na naslov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ. 

  Rok za oddajo dokumentacije je  od 1. avgusta do 18. septembra 2017. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnite pogoje, le tako vam bomo lahko dokumentacijo (potrdilo o vpisu, študentsko izkaznico...) ažurno uredili in vrnili v nekaj dneh. Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje, do 30. septembra 2017.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 20,00 € in šolnino v primeru izrednega študija.

  Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

  V vednost:

  Informacije o spremembi predavanj in vaj, govorilnih ur oz. izpitnih rokih objavljamo dnevno na spletni strani: www.fov.um.si .

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) bomo obveščali študente o spremembah tudi po SMS-u. Zato študente pozivamo, naj aktivirajo SMS obveščanje na spletni strani AIPS: www.fov.um.si - Prijava na AIPS. V primeru, da ne boste aktivirali SMS obveščanja, obvestil ne boste prejemali! SMS obvestila so brezplačna.

  Kranj, julij 2017

 • Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v absolventski staž in v primeru izrednega študija plačano šolnino mora obvezno v AIPS-u izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  Vpis uredite v študentskem  AIPS-u, kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje VPISNEGA LISTA, ki ga morate  pravilno izpolniti (preveriti pravilnost podatkov), ga natisniti in PODPISATI ter POSREDOVATI v referat za študentske zadeve (referat).

  Poleg vpisnega lista v referat  posredujete tudi:

  • študentsko izkaznico in
  • kuverto velikosti A5 opremljeno z znamko v vrednosti 1,00 € in vašim naslovom.

  (V izpolnitev lahko priložite tudi druge obrazce, npr. za avtobusno karto. V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Navedeno dokumentacijo za vpis lahko oddate v nabiralnik pred referatom, v referatu v času uradnih ur, ali jo pošljete po pošti na naslov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ

  Rok za oddajo dokumentacije je  od 1. avgusta do 18. septembra 2017. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnite pogoje, le tako vam bomo lahko dokumentacijo (potrdilo o vpisu, študentsko izkaznico...) ažurno uredili in vrnili v nekaj dneh. Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje, do 30. septembra 2017.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 20,00 €.

  Vpisne stroške  poravnate v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

   

  V vednost:

  Informacije o spremembi predavanj in vaj, govorilnih ur oz. izpitnih rokih objavljamo dnevno na spletni strani: www.fov.um.si .

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) bomo obveščali študente o spremembah tudi po SMS-u. Zato študente pozivamo, naj aktivirajo SMS obveščanje na spletni strani AIPS: www.fov.um.si - Prijava na AIPS. V primeru, da ne boste aktivirali SMS obveščanja, obvestil ne boste prejemali! SMS obvestila so brezplačna.

  Kranj, julij 2017

 • Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za ponavljanje letnika ali podaljšanje statusa obvezno oddajo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, skladno z navodili za oddajanje prošenj.

  Takoj po objavi rezultatov komisije za študijske zadeve vpis uredite v študentskem  AIPS-u, kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje VPISNEGA LISTA, ki ga morate  pravilno izpolniti (preveriti pravilnost podatkov), ga natisniti in PODPISATI ter POSREDOVATI v referat za študentske zadeve (referat). Opozarjamo vas, da se vpisujete do datumov, ki  jih skupaj z rezultati KŠZ objavimo na spletni strani, le tako lahko ažurno opravimo vse vpisne postopke, ki morajo biti zaključeni in vneseni v bazo AIPS, najkasneje do 30. septembra 2017.

  Poleg vpisnega lista v referat  posredujete tudi:

  • študentsko izkaznico,
  • kuverto velikosti A5 opremljeno z  znamko v vrednosti 1,00 € in vašim naslovom.

  (V izpolnitev lahko priložite tudi druge obrazce, npr. za avtobusno karto. V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Dokumentacijo za vpis lahko oddate v nabiralnik pred referatom, v referatu v času uradnih ur, ali jo pošljete po pošti na naslov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 20,00 €. Izredni študent, ki ponavlja letnik, plača šolnino, ki je enaka seštevku stroškov vseh neopravljenih obveznosti letnika, ki ga ponavlja (plačilo po tarifnem delu cenika 'Izvedba predmeta z izpitom').

  Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

  V vednost:

  Informacije o spremembi predavanj in vaj, govorilnih ur oz. izpitnih rokih objavljamo dnevno na spletni strani: www.fov.um.si .

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) bomo obveščali študente o spremembah tudi po SMS-u. Zato študente pozivamo, naj aktivirajo SMS obveščanje na spletni strani AIPS: www.fov.um.si - Prijava na AIPS. V primeru, da ne boste aktivirali SMS obveščanja, obvestil ne boste prejemali! SMS obvestila so brezplačna.

  Kranj, julij 2017