Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018

Kategorija novice: 
Obvestila

Univerza v Mariboru je v sodelovanju z družbama Elektro Maribor d.d. in Energijo Plus d.o.o. objavila razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018. Z razpisom želijo omenjene institucije nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru (UM) se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2017/18 status študenta Univerze v Mariboru in so v času študija redno napredovali, še niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v preteklih letih ter so vpisani v:

  • najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
  • najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
  • v študijski program II. stopnje (pogoje je predhodno končana I. st. študijskega programa Univerze v Mariboru).

Prijavitelj mora pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge poslati  na naslov: Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«. Rok za oddajo dokumentacije je 7. 5. 2018, do 12. ure.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru.

Svečana javna razglasitev najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018 s podelitvijo priznanj bo potekala predvidoma v roku 14 dni od zaključka dela komisije. Nagrade, ki jih bodo študenti prejeli so sledeče: za 1. mesto bo podeljen darilni bon za 600 €, za 2. mesto 400 €, za tretje 200 €.

Vse podrobnosti o razpisu so dosegljive na spletni povezavi: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/Novice.aspx?p=2350.